WERKWIJZE

 

Talentgericht werken 
Talenten zijn eigenschappen die ervoor zorgen dat je iets leert (hebt geleerd), iets goed kan of iets leuk vindt om te doen. Denk aan talenten zoals doorzetten of onderzoeken. Door talentgericht te werken, is er veel aandacht voor positieve ervaringen en emoties. Positieve ervaringen voeden het zelfvertrouwen. Hoe meer succeservaringen men beleeft, hoe meer het zelfvertrouwen kan groeien.

 

Positieve emoties zorgen voor een verbreding van ons arsenaal aan reacties op situaties in het hier en nu. We kunnen dus meer oplossingen bedenken in een bepaalde situatie. Positieve emoties zorgen ook voor de aanleg van fysieke en mentale energievoorraden op lange termijn. Deze voorraden zorgen ervoor dat we sterker in het leven staan, dat onze weerbaarheid groeit en dat we een stuk beter kunnen omgaan met tegenslagen en moeilijke situaties. Onze veerkracht groeit dus.

 

Het leuke is dat er altijd weer nieuwe talenten in ontwikkeling zijn. Dus je zelfvertrouwen en veerkracht hebben altijd ruimte om te groeien.

 

Oplossingsgericht werken
Bij oplossingsgericht werken ligt de focus op wat er nodig is om iets te laten werken. Dit betekent dat we gaan zoeken naar daar waar de kracht zit. Dat geeft positieve energie en vertrouwen. De beste oplossing is de oplossing die goed voelt voor de deelnemer, passend bij zijn eigen situatie.

Eigen Kracht-conferentie
De doelstelling van de coachingsessies is om de deelnemer te begeleiden in zijn zelfredzaamheid; de deelnemer moet na een paar sessies zelf verder kunnen. Daarom zoeken we samen naar een plan of oplossing die passend is binnen de eigen kring/situatie. Zo is het probleem en de oplossing meer eigen voor de cliënt én omgeving en zal de motivatie groter zijn voor verandering en groei. Door binnen de eigen situatie naar een oplossing te zoeken, leert de deelnemer ook waar hij voor een eventueel toekomstig probleem zijn eigen oplossing kan vinden.

 

Samenwerking met ouders
Indien een kind jonger is dan 7 jaar, raad ik oudercoaching aan. Maar ook bij kinder- en jongerencoaching werk ik nauw samen met de ouders; uiteraard in overleg met kind en jongere. Ouders kunnen, indien kind akkoord is, bij (een deel van) de sessie aanwezig zijn en ouders krijgen ook, indien van toepassing, handvatten en tips mee die aansluiten bij het proces van het kind. Zo werken we gezamenlijk aan het emotioneel sterker maken van het kind en de jongere.

 

Openheid en vertrouwen
Tijdens coachingsessies maken we verbinding met elkaar op een heel persoonlijk vlak. Alles wat tijdens een sessie wordt verteld en gebeurt is in vertrouwen. De sessies moeten daarom veilig zijn maar ook veilig voelen voor iedere betrokkene. Een kennismakingsgesprek kan helpen bij je besluit of ik de juiste persoon ben om je in jouw/jullie proces te begeleiden.

 

 

 

Woordenwolk talenten 2 klein